Voor ouders

Mijn kind heeft de diagnose autisme/ autismespectrumstoornis (ASS) … wat nu?

Opvoedingsondersteuning van Autinoom kan gericht zijn op:

  • Het begrijpen van het autisme van jouw kind
  • Beter leren omgaan met dagelijkse activiteiten aan de hand van concrete tips
  • Het vergroten van het inzicht in het (specifieke) gedrag van jouw kind
  • Aanleren van nieuwe vaardigheden
  • Advies bij het omgaan met probleemgedrag (zowel thuis als bv op school)

We geloven erin dat je als ouder specialist bent van jouw kind. Niemand kent jouw zoon of dochter beter dan jullie als ouders zelf. Wij van Autinoom specialiseerden ons in de typische manier van denken en waarnemen eigen aan ASS. Het zijn deze twee invalshoeken (van ouders en professionelen) die we zullen samenbrengen, steeds samen én op maat van jouw kind en jouw gezin.

De ondersteuning die je mag verwachten bij Autinoom gaat uit van begeleidingen in de praktijk. In overleg met jou kan een afspraak op verplaatsing gepland worden: schoolbezoek, internaat, werk, …

Het aantal en de frequentie van deze begeleidingen zijn sterk afhankelijk van de precieze vraag en zal steeds met jou besproken worden.

Ondersteuning op maat: de specifieke vraag vormt altijd het uitgangspunt bij de begeleiding. Elke persoon is anders, elk gezin is anders. Je dient dus geen verplichte standaardmodules te doorlopen. In overleg wordt er een individueel programma samengesteld.

Flyers basiscursus

Basiscursus autisme 7-17 jaar

Cursus kleuters: Indien je interesse hebt in de cursus, kan je je alvast vrijblijvend kandidaat stellen via info@autinoom.be

Basiscursus autisme kleuters (met inschrijvingslink)

De cursussen van 2023 zijn reeds volzet. Ook deze van januari 2024 is al volgeboekt. In het voorjaar 2024 staat er een nieuwe basiscursus autisme gepland: data 28/2, 13/3, 20/3, 27/3 en 24/4/2024. Je kan nu reeds inschrijven voor de cursus van het voorjaar 2024 door een mail te sturen naar info@autinoom.be