Voor personen met autisme

Individuele auticoaching voor KINDEREN EN JONGEREN kan onder andere betrekking hebben op volgende thema's:

 

 • het invullen van de vrije tijd
 • het leren samen spelen met andere kinderen
 • sociale vaardigheden aanleren
 • omgaan met boos zijn
 • leren opkomen voor jezelf
 • inzicht in eigen autisme: wat zijn mijn sterke kanten? wat verloopt moeilijker voor mij en hoe komt dat?
 • werken rond een realistisch zelfbeeld
 • structureren van huiswerk
 • visualiseren en voorspelbaar maken van een dag
 • relaties, verliefd zijn,...
 • studiekeuzebegeleiding
 • omgaan met angsten
 • omgaan met stress
 • specialisatie bij Autinoom: leren leren voor kinderen / jongeren met ASS
 • ...

 

Individuele auticoaching voor VOLWASSENEN kan onder andere betrekking hebben op volgende thema's:

 

 • inzicht in eigen autisme: wat zijn mijn sterke kanten? wat verloopt moeilijker voor mij en hoe komt dat?
 • relaties: vrienden, partnerrelatie (specialisatie bij Autinoom: relatietherapie)
 • werk: omgaan met collega's, plannen / organiseren, stress op het werk, ...
 • thuis: gezin, huishouden, planning,...
 • vrije tijd: invullen, plannen, nakomen,...
 • ...

 

•De ondersteuning die u mag verwachten bij Autinoom gaat uit van begeleidingen in de praktijk. In overleg met jou kan een afspraak op verplaatsing gepland worden: schoolbezoek, internaat, werk, ...

 

•Het aantal en de frequentie van deze begeleidingen zijn sterk afhankelijk van de preciese vraag en zal steeds met u besproken worden.

 

•Ondersteuning op maat: de specifieke vraag vormt altijd het uitgangspunt bij de begeleiding. Elke persoon is anders, elk gezin is anders. U dient dus geen verplichte standaardmodules te doorlopen. In overleg wordt er een individueel programma samengesteld.