Tarieven en planning consultaties

Prijzen consultaties


Prijs inschattingsgesprek 50 min: 60 euro (zonder wachttijd)


Prijs per consultatie van 50 min: 60 euro

Prijs per consultatie van 30 min : 32 euro (deze optie wordt met jou besproken indien van toepassing voor jouw vraag)


Overleg of consultatie op verplaatsing:  +10 euro in straal van 15 km rond de praktijk Autinoom


Vanaf januari 2022: 

aanpassing: consultatie van 30 min= 36 euroTerugbetaling ziekenfonds


Een beperkt aantal ziekenfondsen voorzien een kleine terugbetaling per consultatie.


Vragen over aangekondigde nieuwe systeem van terugbetaling bij klinsisch psychologen en klinisch orthopedagogen door RIZIV?

Momenteel is er nog te weinig informatie beschikbaar om te weten wie precies in aanmerking zal komen in dit syteem en wat de voorwaarden zullen zijn voor jou als cliënt.

Duidelijk is wel dat het nieuwe systeem niet zal ingaan vanaf 1/9/21, zoals te snel in de media verkondigd werd.


Van zodra we meer info hebben, communiceren we daar meteen over.

Onze tarieven blijven dus dezelfde als hierboven vermeld.Planning consultaties


Jammer genoeg zijn we niet in de mogelijkheid om iedereen na schooltijd of na de kantooruren een afspraak te geven. Om hierin een goed evenwicht te vinden voor alle cliënten, en om onze agenda's optimaal te kunnen plannen, rekening houdend met de wachtlijst, hanteren we deze regels:


  • VOOR KINDEREN /JONGEREN:


-Intakegesprek wordt steeds overdag ingepland , alsook de kennismaking met uw zoon / dochter


-Consultaties vinden nadien afwisselend plaats: een keer na de schooluren, een volgende keer tijdens de schooluren.

We zorgen steeds voor een geldig afwezigheidsattest zowel voor school als werkgever.

Rekening houdend met vrije dagen, pedagogische studiedagen, ... proberen we de consultaties tijdens de schooluren te beperken.  • VOOR VOLWASSENEN: 


-intakegesprek wordt steeds overdag gepland


-samen met jou wordt gekeken naar een haalbaar evenwicht tussen afspraken overdag en 's avonds

Alvast dank voor jouw begrip.