Onze wachtlijst

Expertise

in

autismespectrumstoornissen


  • MOMENTEEL IS ER EEN WACHTLIJST VOOR ZOWEL KINDEREN EN JONGEREN, ALS VOOR VOLWASSENEN


De laatste jaren merken we bij Autinoom een toenemende vraag naar zeer gespecialiseerde auticoaching. Eveneens neemt de ernst en de aard van vragen die we krijgen toe. Veel mensen zijn ook bereid om voor onze expertise in ASS een eindje te rijden. 

Iedereen met een vraag naar coaching rond ASS is welkom bij ons: kinderen, jongeren en volwassenen, hun ouders, netwerk, school of voorziening,..


We gaan steeds met de nodige zorg te werk van aanmelding tot en met afronden van een coaching.

Bij ons zijn er geen standaardmodules of reeksen van afspraken te doorlopen. We werken steeds op maat en dat betekent dat jouw vraag en mogelijkheden steeds het vertrekpunt zijn.

Omwille van deze zeer persoonlijke en gespecialiseerde aanpak, is het dus niet exact in te schatten hoe lang of intensief een coaching kan of moet duren. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met jou als cliƫnt.Wie aanmeldt bij Autinoom voor zijn zoon of dochter, of voor zichzelf, krijgt momenteel te horen dat er een wachtlijst is van 'een aantal maanden'. 

We begrijpen dat dat heel vervelend is. Het is geen fijne boodschap om te krijgen, maar ook niet om te geven.

De wachttijd hangt immers niet alleen af van de huidige, reeds lopende coachingtrajecten, maar eveneens van de aard en intensiteit van de trajecten die nog dienen opgestart te worden voor het aan jou is.


We voelen als team deze 'druk van de wachtlijst' zeker aan. We blijven er echter van overtuigd dat de kwaliteit van onze coaching voorop dient te blijven staan en we dus niet mogen versneld gaan afronden.


In afwachting van de opstart van de coaching die je bij ons vroeg, kan je bij ons regelmatig terecht voor infoavonden en cursussen over verschillende thema's rond ASS. Hou zeker onze facebookpagina in de gaten en het knopje 


Bedankt alvast voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Copyright @ All Rights Reserved