Voor personen met autisme

Expertise

in

autismespectrumstoornissen

Individuele auticoaching voor kinderen en jongeren kan onder andere betrekking hebben op volgende thema's:

 • het invullen van de vrije tijd
 • het leren samen spelen met andere kinderen
 • sociale vaardigheden aanleren
 • omgaan met boos zijn
 • leren opkomen voor jezelf
 • inzicht in eigen autisme: wat zijn mijn sterke kanten? wat verloopt moeilijker voor mij en hoe komt dat?
 • werken rond een realistisch zelfbeeld
 • structureren van huiswerk
 • visualiseren en voorspelbaar maken van een dag
 • relaties, verliefd zijn,...
 • studiekeuzebegeleiding
 • omgaan met angsten
 • omgaan met stress
 • ...

 

Individuele auticoaching voor volwassenen kan onder andere betrekking hebben op volgende thema's:

 

 • inzicht in eigen autisme: wat zijn mijn sterke kanten? wat verloopt moeilijker voor mij en hoe komt dat?
 • relaties: vrienden, partnerrelatie
 • werk: omgaan met collega's, plannen / organiseren, stress op het werk, ...
 • thuis: gezin, huishouden, planning,...
 • vrije tijd: invullen, plannen, nakomen,...
 • ...

 

•De ondersteuning die u mag verwachten bij Autinoom gaat uit van begeleidingen in de praktijk, in combinatie met thuisbegeleiding wanneer dit aangewezen is.

•Het aantal en de frequentie van deze begeleidingen zijn sterk afhankelijk van de precieze vraag en zal steeds met u besproken worden.

•Ondersteuning op maat: de specifieke vraag vormt altijd het uitgangspunt bij de begeleiding. Elke persoon is anders, elk gezin is anders. U dient dus geen verplichte standaardmodules te doorlopen. In overleg wordt er een individueel programma samengesteld.

 

Copyright @ All Rights Reserved